Mùa lá đỏ sẽ diễn ra sớm nhất ở Hokkaido và muộn nhất ở vùng Kansai. Tuy mùa thu Nhật Bản kéo dài tới 3 tháng nhưng mùa lá đỏ, khi cây cối chuyển mình sang một màu vàng hoặc đỏ thì chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn, khoảng 3 tuần - 1 tháng. Nếu có dự định sang Nhật Bản ngắm lá vàng mùa thu này, bạn nhất định không nên bỏ qua lịch dự báo mùa lá đỏ sau đây:

Địa điểm

Thời gian lá chuyển màu

Hokkaido

Cuối tháng 9 – cuối tháng 10

Aichi

Giữa tháng 11

Vùng Chubu

Cuối tháng 10 – đầu tháng 12

Aomori

Tháng 10

Vùng Chugoku

Tháng 11

Vùng Kansai

Đầu tháng 11 – đầu tháng 12

Vùng Kanto

Cuối tháng 10 – đầu tháng 12

Vùng Kyushu

Tháng 11

Hiroshima

Tháng 11

Vùng Hakone, Kanagawa

Tháng 11

Iwate

Tháng 10

Dãy Alps (Chubu – Honshu)

Đầu tháng 10 – giữa tháng 11

Kamakura

Giữa tháng 11 – đầu tháng 12

Kamikochi

Đầu tháng 10 – giữa tháng 10

Kanazawa

Giữa tháng 11 – đầu tháng 12

Kyoto

Giữa tháng 11 – đầu tháng 12

Hồ Towada

Tháng 10

Miyaji

Giữa tháng 10 – đầu tháng 11

Miyajima

Tháng 11

Khu vực núi Phú Sĩ

Đầu tháng 11 – đầu tháng 12

Thủ đô Tokyo

Cuối tháng 11 – đầu tháng 12

Nagano

Đầu tháng 10 – giữa tháng 11

Nagoya

Giữa tháng 11 – đầu tháng 12

Nara

Đầu tháng 11 – đầu tháng 12

Nikko

Đầu tháng 10 – giữa tháng 11

Osaka

Giữa tháng 11 – đầu tháng 12

Sakurayama

Tháng 11

Shikoku

Giữa tháng 11 – đầu tháng 12

Takayama

Giữa tháng 10 – giữa tháng 11

Tohoku

Đầu tháng 10 – đầu tháng 11

Tham khảo ngay tour du lịch Nhật Bản đặc biệt ngắm mùa lá đỏ tại đây.